Logo fonduri structurale

SISTEM INOVATIV INTEGRAT DE AUTOMATIZARE, ADAPTAT PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE PERSOANELE CU DIZABILITĂTI / SIPEDIS
Prezentarea proiectului

Proiectul propus are drept obiect asigurarea facilitătilor necesare persoanelor cu dizabilităti pentru utilizarea unor metode avansate de automatizare si control al instalatiilor si echipamentelor electronice de la domiciliu, incluzând: sistemul de climatizare, sistemul de iluminare, sistemul de asigurarea contra efractiei, incendiilor etc.

Controlul si comanda instalatiilor si echipamentelor respective va putea fi realizată atât local, prin telecomandă sau comenzi vocale, cât si de la distantă.

În realizarea proiectului se vor urmări două abordări principale:

- studierea metodelor si sistemelor avansate existente pe piată, în scopul stabilirii modului în care acestea pot fi adaptate pentru a răspunde tuturor necesitătilor speciale ale persoanelor cu handicap;

- dezvoltarea echipamentul de control si reglare a temperaturii ambientale de la distantă, descris în brevetul de inventie nr. 122384 si adaptarea acestuia astfel încât să permită controlul si reglarea altor instalatii si echipamente.

Partea inovativă a proiectului, pe lângă utilizarea brevetului mentionat, o reprezintă cercetarea si proiectarea de interfete speciale, care să răspundă necesitătilor specifice ale persoanelor dizabilitate, în func?ie de handicapul prezentat de acestea.

De asemenea, pentru obtinerea unor rezultate optime, se va avea în vederea si asimilarea si utilizarea de servicii si tehnologii avansate, asociate conceptului de casă inteligentă, în scopul adaptării acestora pentru a putea fi integrate în sistemul final. Echipamentele proiectate sau adaptate pentru a fi integrate în sistem, precum si sistemul complex rezultat vor respecta cerintele reglementărilor si standardelor corespunzătoare de nivel european sau international, referitoare la calitate, mediu, risc etc.

Prin segmentul de piată căruia i se adresează, ca beneficiari directi, si anume persoanele cu dizabilităti, proiectul răspunde prioritătilor si directiilor stabilite la nivel national si european, prin normative care stabilesc clar drepturile acestor persoane, precum si necesitatea integrării lor si asigurarea unei oferte de servicii si facilităti care să le ofere conditii de trai similare cu ale celorlalti membri ai societătii.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.